top of page
Hasznos információk
A tankötelezettség kezdete

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A 2024/2025-ös tanévben a 2017. 09. 01. és 2018. 08. 31. között született, vagy az idei tanévben engedéllyel óvodában maradt gyermekeknek kell elkezdenie az iskolát.

 

A tankötelezettség elhalasztása

A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább már nem halasztható, a hétéves gyermeknek szeptember 1. napjával mindenképp meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.

A tankötelezettség elhalasztása, vagyis még egy évig óvodában maradni kétféleképp lehetséges:

1. A pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága javaslatára sajátos nevelési igény, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség esetén.

2. A szülő kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján, ha az óvodában maradását támogató előzetes szakértői vélemény kiállítására január 18-ig nem került sor. (A kérelmeket december végétől január 18-áig lehet benyújtani.)

Bővebb információ az alábbi linken található:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Ügyintézés az alábbi linken lehetséges:

https://ohtan.oh.gov.hu/

 

Figyelem! A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat és a szakértői bizottság szakértői véleménye egyaránt kötelező érvényű. Amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, illetve, ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a törvényi határidőn belül javasolja az óvodában maradást, a gyermek egy tanévvel később válik tankötelessé. Ez azt jelenti, hogy a gyermek még egy nevelési évig kötelező módon óvodai ellátásban fog részesülni. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem írathatja gyermekét iskolába.

A beiratkozás időpontja

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18-19-én kell beíratni.

(A beiratkozás pontos módjáról a hivatalos tájékoztató megjelenése után tudunk bővebb információval szolgálni).

 

További hasznos linkek:

A körzetes iskola keresője: https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

Különleges gyerekek az Újlaki Galaxisban

Az óvodából az iskolába való átlépés mindig mérföldkő a gyermekek és családjaik életében, amit többnyire izgalommal vegyes szorongással vár mindenki. Ez alól mi, pedagógusok, és régi diákok sem vagyunk kivételek. Alig várjuk, hogy újabb sok-sok különböző, különleges kiscsillag csatlakozzon hozzánk. Higgyék el, ahogy leendő elsőseink, úgy mi is - az Újlaki galaxis régebbi csillagai - „mindannyian mások vagyunk, bár egyben másban hasonlítunk :-)”, vagyis nálunk is mindenkinek megvan a maga különlegessége.

Ha csak pedagógiai programunk tartalomjegyzékére bárki rápillant, azonnal láthatja, hogy egy nagyon színes, mondhatni multikulturális közeg a miénk. Ha bele is lapoz, akkor ennek minden előnyével és hátrányával is megismerkedhet.

Tovább olvasom:  kattintson ide a letöltéshez!

különleges.jpg
bottom of page